Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2022

Już kolejny raz zarząd województwa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego zwycięzca, w kategorii tradycyjny wieniec, będzie reprezentował Podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich.

Zadanie konkursowe, do którego mogą przystąpić społeczności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z Podlaskiego, polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego do jednej bądź dwóch kategorii: tradycyjny oraz współczesny wieniec dożynkowy.

 

Konkursowe prace będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję podczas Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu 14 sierpnia br. w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka.

 

- Wieńce dożynkowe to niezwykle ważny element naszej kultury, ściśle powiązany z wartościami i historią lokalnych społeczności - mówił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz - To przede wszystkim symboliczne podziękowanie Bogu za zebrane plony, ale także propagowanie tradycji, zwyczajów i wzmacnianie tożsamości mieszkańców naszego województwa. Wieńce z Podlaskiego od lat wzbudzają zachwyt na Dożynkach Prezydenckich, mam nadzieję, że podobnie będzie także w tym roku - zachęcał do udziału w konkursie.

 

Samorząd województwa ufunduje nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia w każdej z konkursowych kategorii.

 

Zgłosić się do konkursu należy poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 

Szczegóły, karta zgłoszenia i regulamin konkursu w załącznikach:

 

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP