Można już składać wnioski o dodatek węglowy. Wniosek do pobrania.

Można już składać wnioski o przyznanie jednorazowego dodatku w wysokości 3 tysięcy złotych do zakupu węgla.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (link do pobrania na dole artykułu). Wnioski dostępne są też stacjonarnie w biurze podawczym w siedzibie urzędu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO.

  • elektronicznie - przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)
  • papierowo - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. nr 4 (formularz dostępny na miejscu)

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, pod nr tel. 86 277 11 45 wew. 27.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, w gminie Ciechanowiec wniosek kierowany jest do Burmistrza Ciechanowca
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Kolejno w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

 

pobierz