Myślisz o ciekawej pracy? Zapraszamy do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Szansę na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

 

logotyp

 

Wymagania wobec kandydatów określone są w przepisach prawa. Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby. Jednak w niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej. Całe postępowanie kwalifikacyjne trwa kilka miesięcy.

 

Po ślubowaniu w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku nowi strażnicy graniczni wysyłani są na ośmiomiesięczne szkolenie, a po nim rozpoczynają codzienną służbę w swoich macierzystych jednostkach. Po ukończonym szkoleniu podstawowym i podoficerskim nowi funkcjonariusze kierowani są do służby w placówkach Podlaskiego Oddziału SG.

 

Osoby, które trafią do Straży Granicznej będą mogły spróbować swoich sił w wielu dziedzinach m.in. jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji czy choćby przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ul. Bema 100. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej ochrania ponad 350-kilometrowy odcinek granicy, z czego 104 km z Litwą oraz 247 km z Białorusią. To jeden z najważniejszych oddziałów naszego kraju. Ochrania zewnętrzną wschodnią granicę Unii Europejskiej. Zasięg terytorialny oddziału obejmuje województwo podlaskie.

 

Podlaska Straż Graniczna stosuje obecnie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i informatyczne. Dysponuje różnego rodzaju środkami transportu. To między innymi motocykle, quady, samochody terenowe i szosowe, schengenbusy, pojazdy obserwacyjne oraz samoloty i śmigłowce. Składa się z 16 placówek Straży Granicznej: 3 na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej (w Rutce - Tartak, Sejnach oraz Augustowie) oraz 13 na granicy zewnętrznej, w tym: 7 placówek bez przejść granicznych (w Lipsku, Nowym Dworze, Szudziałowie, Krynkach, Michałowie, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku) oraz 6 placówek z przejściami granicznymi (w Płaskiej, Kuźnicy, Bobrownikach, Narewce, Białowieży i Czeremsze). Podlaski Oddział Straży Granicznej tworzy 2 tys. funkcjonariuszy i ponad 300 pracowników cywilnych. Dołącz do nas.

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

044