Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych

W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej rząd wprowadził dodatek elektryczny. Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego to jednorazowa zapomoga finansowa dla gospodarstw domowych zużywających prąd od ogrzewania, w tym korzystających z pomp ciepła.

Nowy dodatek do prądu ma funkcjonować na takich samych zasadach, jak dodatki dla osób, które ogrzewają domy węglem, drewnem, pelletem czy olejem opałowym. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (link do pobrania na dole artykułu). Wnioski dostępne są też stacjonarnie w biurze podawczym w siedzibie urzędu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu pok nr 3 lub 4.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski o wypłatę dodatku można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO oraz oświadczenie o sposobie odbioru informacji dotyczącej przyznania dodatku elektrycznego.

  • elektronicznie - przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez profil zaufany)
  • papierowo - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pok. nr 4 (formularz dostępny na miejscu)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, pod nr tel. 86 277 11 45 wew. 23 lub 27.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV - fotowoltaikę
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub na inne źródła ciepła
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

 

Dodatek elektryczny przeznaczony jest dla gospodarstw domowych i wynosi:

  • 1 000 zł - dla gospodarstw zużywających do 5 MWh rocznie
  • 1 500 zł - zł dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie

Warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021. Megawatogodzina (MWh) równa się energii 1000 kilowatogodzina (kwh). Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 roku.

 

pobierz