Poszukujemy informacji o mieszkańcach gminy Ciechanowiec, którzy walczyli pod Monte Cassino

19 maja przypada 78. rocznica zwycięskiej walki żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa pod Monte Cassino. Z tej okazji planowane jest upamiętnienie bohaterów pochodzących z Ciechanowca, walczących tam w 1944 roku.

Urząd Miejski w Ciechanowcu poszukuje informacji o mieszkańcach z regionu, którzy walczyli pod Monte Cassino. Poszukujemy wszelkich informacji o obecnych i ówczesnych mieszkańcach gminy Ciechanowiec, którzy walczyli pod Monte Cassino. Jak dotąd posiadamy informacje o dwóch takich osobach.

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o organizowanej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy".

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 28 lutego 2022 r. Początek obrad o godz. 08.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Porozumienie OR KRUS w Białymstoku oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych "START"

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku – prowadzi akcję informacyjną, skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych  (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

XXIII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XXIII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, odbywającego się w 2022 roku pod hasłem „ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH”.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych  (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

Ruszyła XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku nie zrezygnowała z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.