Wysokość miesięcznej składki KRUS na ubezpieczenie w drugim kwartale 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60 zł.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki tj. 20 zł.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w 2022 roku

Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2022 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 86 277 11 45 w godzinach pracy urzędu.

Rolnicy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy proszeni są o zabranie ze sobą wniosku w wersji papierowej lub numeru gospodarstwa, a także loginu i hasła niezbędnego do zalogowania się do aplikacji eWniosekPlus.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec - termin odbioru paczek

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Prezes Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu Cecylia Szmurło informują, że paczki żywnościowe dla osób i rodzin kwalifikujących się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawane będą 21 marca (poniedziałek) w magazynie przy stadionie miejskim w Ciechanowcu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym - Podprogram 2021

Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Gmina Ciechanowiec przystąpiła do projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego", celem którego jest podniesienie jakości obsługi inwestora w Urzędzie i zapoznanie się z nowymi trendami w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Głównym celem Projektu jest poprawa standardów obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego poprzez szkolenia, doradztwo indywidualne, udział w lokalnych sieciach współpracy oraz wdrożenie standardów obsługi inwestora w co najmniej 30 jednostkach samorządu terytorialnego.

Subkonto dewizowe w Euro do wpłat na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu przy współpracy z Samorządem Gminy włącza się w pomoc rodzinom i dzieciom uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Ciechanowiec zakładając specjalne subkonto dewizowe w Euro, na które można dokonać wpłat za granicą.

Środki zgromadzone na koncie będą przeznaczone na potrzeby rodzin uchodźców z Ukrainy.

Kino w twoim mieście

12 marca (sobota) ciechanowieckie „Kino w twoim mieście” zaprasza miłośników filmów na dużym ekranie.

W repertuarze komedia Potworna rodzinka 2, przygodowy Wiki i jej sekret, romans Wyjdź za mnie i film akcji Batman. Zapraszamy.