Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o uruchomieniu nowego profilu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej i udokumentowanej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu od 24 maja 2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4 czerwca 2021 r.

Gmina Ciechanowiec bierze udział w konkursie „Podwórko NIVEA”. Tym samym ma szanse wygrać bezpłatną budowę Podwórka NIVEA w ramach akcji zorganizowanej przez firmę NIVEA.

Jeśli się uda, plac zabaw powstanie przy Stadionie Miejskim. W konkursie chodzi o zdobycie jak największej ilości głosów dla określonej lokalizacji inwestycji. Ciechanowiec startuje w kategorii miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców i jest jedną z ponad 150 miejscowości ubiegających się o pieniądze na budowę podwórka.

Zlot Food Trucków w Ciechanowcu - najlepsze dania z czterech stron świata

Czy jesteście gotowi? Do Ciechanowca zawitają Food Trucki z całej Polski i przywiozą kuchnie z różnych stron świata. Plaża Miejska w Ciechanowcu 4-5-6 czerwca (piątek, sobota, niedziela). Weź udział w wydarzeniu, aby nic Ci nie umknęło.

Przez trzy dni będą serwowane najlepsze dania.

Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na portalu eRolnik

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych: Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Pilotaż konkursu „Nasz zabytek” - użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność

Konkurs „Nasz Zabytek” jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego, którzy chcą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, a następnie zaproponować pomysł, w jaki sposób wyłonione zabytki mogłyby zostać wykorzystane i służyć lokalnej społeczności.

Pilotaż konkursu „Nasz zabytek” rozpocznie się już w czerwcu 2021 r. i będzie podzielony na dwa etapy.

Oddziały przedszkolne w działaniu - szkolny pokaz mody ekologicznej

W Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, 12 maja odbył się pokaz mody ekologicznej, będący podsumowaniem projektu ,,Na sportowo jest zdrowo”. Wszystkie stroje zostały wykonane wyłącznie z surowców wtórnych.

W pokazie udział wzięło 28 uczniów z klas 0 - 3. Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych i stylu życia.