XXIII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XXIII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, odbywającego się w 2022 roku pod hasłem „ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH”.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych  (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

Ruszyła XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku nie zrezygnowała z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, z których można korzystać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Ciechanowcu. Aby zapisać dziecko do przedszkola, należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023. Wnioski można składać od 20 lutego do 10 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole.ciechanowiec.pl  (Rekrutacja) oraz w placówce. Wypełnione dokumenty można złożyć u dyrektora lub nauczycieli przedszkola.

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze". 17 lutego 2022 r, godz. 17:00.

17 lutego (czwartek) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, docieplenia domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie prowadzić będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu obsługujący Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Ciechanowiec.

Szkolenia internetowe „KGW na CITo!” dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, pod Patronatem honorowym Anny Gembickiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczął cykl bezpłatnych webinariów skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich.
 
31 stycznia br. ruszyła rekrutacja dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.