Z uwagi na trwającą procedurę naboru Biuro Zamiejscowe Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Wydział Komunikacji i Dróg - z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu będzie czynne w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 14.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Ciechanowca, Dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej oraz Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA z Aleksandrowa Łódzkiego oraz Chóru Kameralnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Koncert zorganizowano z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920.

Krew ratuje życie - akcja pobierania krwi w Ciechanowcu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi.

Krew będzie można oddawać w Ciechanowcu, 29 lipca 2020 r. (środa), w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Mieszkańcy gminy korzystający ze studni kopalnych, zamieszkujący obszary, na których wystąpiły podtopienia, proszeni są o niewykorzystywanie wody ze studni do celów spożywczych.

Woda spływająca niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia. Studnię zalaną wodami powodziowymi należy uważać za zanieczyszczoną i zainfekowaną zarazkami chorobotwórczymi.

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z realizacją inwestycji.

Inwestycja pn.: ”Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”.

Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu informuje, że w związku z brakiem kadry ratowników wodnych gwarantujących bezpieczeństwo podczas korzystania z kąpieliska - kąpielisko „Wyspa” w Ciechanowcu będzie nieczynne do odwołania.

Na kąpielisku obowiązuje zakaz kąpieli.