Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu rozpoczęło częściowe udostępnianie ekspozycji turystom. Na terenie muzeum w czasie trwania epidemii będą obowiązywały nowe zasady,

Ograniczenie liczby osób jednocześnie zwiedzających, ograniczony czas przebywania na terenie muzeum, czy zwiedzanie bez usługi przewodnickiej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zaprasza do udziału w IV Majowym Konkursie Jednego Wiersza. Na laureatów najlepszych utworów czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiadania się mową wiązaną - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.

W związku z wolnymi miejscami w Przedszkolu w Ciechanowcu, dyrekcja Przedszkola ogłasza postępowanie uzupełniające.

W dniach od 6 do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 na stronie internetowej Przedszkola w Ciechanowcu w zakładce „Rekrutacja” dostępne będą wnioski o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami.

Minister klimatu i główny inspektor sanitarny opracowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń korona wirusem.

Wytyczne przeznaczone są dla osób przebywających w izolacji, osób zdrowych objętych kwarantanną, podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze, takie jak rękawiczki czy maseczki w miejscu pracy lub w trakcie zakupów.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych.

W trosce o bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia strat, których obecna wysokość może doprowadzić do utraty płynności finansowej Spółki. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania planuje znaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów.

Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.