Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu powinni spełniać wymagania zawarte w załączniku Nr 2 Załącznik do Uchwały Nr 7/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu z dnia 21.05.2021r. „Załącznik do Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w 2021 roku

Do 17 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2021 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 516 043 069 w godz. 8.00 - 12.00

Rolnicy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy proszeni są o zabranie ze sobą wniosku w wersji papierowej lub numeru gospodarstwa, a także loginu i hasła niezbędnego do zalogowania się do aplikacji eWniosekPlus.

Krew ratuje życie - akcja pobierania krwi w Ciechanowcu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w akcji pobierania krwi.

Krew będzie można oddawać w Ciechanowcu, 16 czerwca 2021 r. (środa), w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie przy Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. Można będzie zapisać się do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.

https://www.ciechanowiec.pl/turystyka/ciechanowiec-zaprasza

W niedzielę, 20 czerwca na Targowisku Miejskim w Ciechanowcu odbędzie się kolejny Festiwal Staroci. Zapraszamy wszystkich hobbystów, kolekcjonerów, pasjonatów staroci i przedmiotów z duszą.

Poprzednie edycje Festiwalu spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i kupujących. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, a weekendowe spotkania z historią na stałe wpiszą się w ciechanowiecki kalendarz i będą jedną z największych giełd antyków w regionie, a może i w kraju.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu

XXX Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu odbędzie się 18 czerwca 2021 r. Początek obrad o godz. 11.00 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu ul. Mostowa 8.

Z uwagi na panującą sytuację, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pozostałych uczestników sesji zachęcamy do uczestnictwa w obradach sesji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Retransmisja obrad udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski.

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85 740 53 34 (całodobowo) lub 991