W szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek, uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego

Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021, rok szkolny pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego. Szkoły, które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość wracają do stacjonarnego nauczania.

Zanim jednak na dobre uczniowie rozpoczną cykl nauczania, 1 września spotkali się w swoich szkołach z wychowawcami i zapoznali się z planem zajęć.

 

Wszystkie szkoły w naszej Gminie wystartowały planowo, uczniowie wcześniej otrzymali informację, w jakiej formie odbędzie się rozpoczęcie roku. W uroczystościach rozpoczynających nauczanie, uczestniczyli Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski i Sekretarz Gminy Anna Czapkowska. Było powitanie pierwszoklasistów, ale też pożegnanie nauczycieli i pracowników, którzy odchodzą na emeryturę lub zmieniają miejsce pracy.

 

W roku szkolnym 2020/2021, w Gminie Ciechanowiec edukację dzieciom i młodzieży zapewniają Przedszkole w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach, a także prowadzony przez samorząd powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, na który składają się Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Rolnik i Technik Rolnik oraz Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - studia niestacjonarne inżynierskie I stopnia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

 

Niektórzy uczniowie ostatni raz widzieli się w marcu. Wtedy zaczęła się pandemia i zapadły decyzje o zamknięciu szkół i odwołaniu lekcji w tradycyjnej formie. Wszystkie szkoły przeszły na tryb nauki zdalnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że od września uczniowie pójdą do szkół.
- Rozumiemy obawy części rodziców i nauczycieli w związku z powrotem do zajęć stacjonarnych w szkołach - napisał w specjalnym liście Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Zapewnił, że bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego przygotowano odpowiednie przepisy, wytyczne i zalecenia.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu