Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”.

Projekt „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu oraz zwiększenie liczby miejsc w Klubie Seniora.

 

W ramach projektu organizowane będą zajęcia dodatkowe dla seniorów:

  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia manualne
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia informatyczne
  • zajęcia sportowe
  • spotkania z ekspertami z dziedziny zdrowia i prawa
  • wyjazdy na basen
  • wyjazdu do teatru/opery
  • bezpłatne projekcje filmowe
  • spotkania integracyjne

 

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie trwała od 15 lutego do 13 marca 2021 r. i jest prowadzona w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Ciechanowiec, ul. Mostowa 6. Osoba do kontaktu: Dyrektor COKiS Sylwia Kuczuk-Szymańska, tel. 509 153 742

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu lub do pobrania poniżej.

 

pobierz