Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów - pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej na świecie. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, ciechanowieckie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja ze względu na ciągle trwającą pandemię miały charakter symboliczny.

W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez księdza kanonika Tadeusza Kryńskegoi, dziekan Dekanatu Ciechanowieckiego.

 

Po nabożeństwie delegacje władz samorządowych oraz wspólnoty parafialnej złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem św. Jana Pawła II. W imieniu społeczności Gminy Ciechanowiec wieniec złożyli: Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

 

Data 3 maja 1791 r. należy do najważniejszych w historii Narodu i Państwa Polskiego. Konstytucję 3 Maja uważa się powszechnie za pierwszą w Europie i drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 17 października 1787 r.) ustawę zasadniczą o najwyższym dla państwa znaczeniu, określającą ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy.

 

Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku. Wtedy doszło do masowych demonstracji studenckich i w efekcie władze komunistyczne zabroniły organizowania obchodów 3 maja, zaś 18 stycznia 1951 roku władze PRL zniosły Święto Konstytucji 3 Maja. Dopiero w 1990 roku przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja.

 

 

fot. COKiS