Ciechanowiecka Akcja Kulturalna - rozstrzygnięcie konkursu na lokalne inicjatywy

25 czerwca ogłoszono wyniki konkursu inicjatyw w obszarze kulturotwórczych działań animacyjnych w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej.

Na konkurs wpłynęło 9 zgłoszeń. Komisja w składzie: Opiekun projektu z ramienia Narodowego Centrum Kultury Pola Rożek, specjalistką ds. edukacji w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Agata Pietrzyk-Sławińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie Katarzyna Kostro oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Magdalena Kondraciuk oceniła złożone oferty i wybrała 7 inicjatyw, które będą realizowane w okresie od sierpnia do października 2021.

 

Dofinansowanie w łącznej kwocie 23 100 złotych przyznano na realizację 7 inicjatyw.

 

Wybrane inicjatywy:

  • Uzdrów się sam! Warsztaty (auto)terapii dźwiękiem - 119 punktów
  • Dotknij teatru - 116 punktów
  • Szycie i gotowanie z Basiewiankami - 115 punktów
  • Letnie granie nad zalewem - 115 punktów
  • Z kulturą przez życie - 111 punktów
  • Cykl warsztatów z szycia i wyszywania haftu podlaskiego oraz wyrobu biżuterii z udziałem dzieci - 107 punktów
  • Cosplaye z "Wiedźmina" w plenerach gminy Ciechanowiec - 104 punkty

 

Symboliczne bony na realizację inicjatyw Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki wręczył podczas festynu „Nocy Świętojańskiej”. Pomysłodawcom składamy serdeczne gratulacje!

 

Nabór inicjatyw jest częścią projektu „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna”, który realizowany jest w ramach programu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021". Celem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021" jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu