Narodowe Czytanie 2021

W południe, 4 czerwca na dziedzińcu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej.

Oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia dokonała Sekretarz Gminy Anna Czapkowska, odczytując okolicznościowy list Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku i ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Ciechanowiec od początku czynnie uczestniczy w czytaniu arcydzieł polskiej literatury.

 

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”  - czytamy w liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

 

Moralność Pani Dulskiej czytali pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pracownicy gminnych instytucji kultury, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia "Razem", Stowarzyszenia "Harmonia", uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie ZSOiZ w Ciechanowcu.

 

Gabriela Zapolska napisała "Moralność pani Dulskiej" jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej, podróżującego po całej Galicji. "Moralność pani Dulskiej" weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

 

Honorowy patronat nad Narodowym Czytaniem objęła Para Prezydencka. Organizatorami wydarzenia były Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu oraz Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu