Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu  po raz piąty ogłosiła Majowy Konkurs Jednego Wiersza. Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną.

Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o dowolnej tematyce - nadesłano 17 utworów.

Konkurs był rozdzielony na trzy kategorie wiekowe:

  • I kategoria – to dzieci od 8 lat do 12 lat
  • II kategoria - to młodzież od 13-18 lat
  • III kategoria – to dorośli od 19 roku życia.


Termin składania utworów wyznaczony został na 31.07.2021 r.


Celem konkursu jest:

  • popularyzacja twórczości literackiej,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
  • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  • wyłowienie talentów literackich,
  • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
  • spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

Regulamin konkursu dostępny był na stronie Miejskiego Portalu Internetowego, Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Facebooku Gminy Ciechanowiec oraz stronie www.wysokomazowiecki24.pl


W I grupie wiekowej - dzieci od 8 do 12 lat nie wpłynęły utwory, w II grupie wiekowej od 13 - 18 lat wpłynęło 9 wierszy, natomiast w kategorii III dorośli od 19 roku życia wpłynęło 8 utworów.


W komisji konkursowej zasiedli: Dorota Żywicka - przewodnicząca, Grażyna Boguszewska oraz Elwira Ratyńska - członkowie komisji.


Komisja obradowała 15.09.2021 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu wyłoniła finalistów i przyznała nagrody.


II - kategoria młodzież:

I miejsce: 

Alicja Martyna Dłuska– Pseudonim Astra – wiersz ”Bańki mydlane”

Wyróżnienia:  

Wiktoria Anna Sienicka – Pseudonim Wika – wiersz „Koszmar minionej jesieni”

Joanna Białasz – Pseudonim AnnaOj – wiersz „Wyjątkowy rok szkolny”


III - kategoria dorośli:

I miejsce ex aequo:

Jan Gumbisz – Pseudonim Wędrowiec – wiersz „Marzenia i sny”

Adam Olszewski – Pseudonim AdamO – wiersz „Atak”

Wyróżnienia:

Celina Mioduszewska – Pseudonim Noc – wiersz „I przyszła noc”

Anna Czartoszewska – Pseudonim Ażurowa – wiersz „Nowa miłość”

Karolina Faszczewska – Pseudonim Biedronka – wiersz „Wehikuł czasu”

Nagrody w konkursie ufundowali: Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu.


Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu podsumowanie odbyło się zaocznie.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu