Gmina Ciechanowiec realizuje projekt „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne Seniorom”, w ramach którego Seniorzy mają aktywnie zagospodarowany swój czas wolny i uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych.

Korzystają z warsztatów informatycznych, manualnych, muzycznych, sportowych, konsultacjach psychologicznych i prawniczych, wieczorkach tanecznych oraz bezpłatnych projekcjach filmowych.

 

Głównym celem projektu, który będzie realizowany do stycznia 2023 roku, jest wzrost aktywności seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu.

 

Projekt pn. „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

fot. COKiS