19 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy pneumatycznej w Ciechanowcu. Strzelnica funkcjonować będzie w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Strzelnica pneumatyczna w Ciechanowcu jest najnowocześniejszą tego typu w regionie. Będą z niej korzystać uczniowie klas o profilach mundurowych oraz mieszkańcy miasta i powiatu. 

 

 

Strzelnica wykonana została w ramach dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej z konkursu "Strzelnica w powiecie 2021". Całkowita wartość inwestycji: 264 000,00 złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na inwestycję 195 360,00 zł, wkład własny Powiatu Wysokomazowieckiego 68 640,00 zł. Łączna powierzchnia strzelnicy wynosi 206 metrów kwadratowych wraz z zapleczem sanitarnym i magazynowym.

 

Strzelnica mieści się w dolnej kondygnacji szkolnego internatu, składa się z pięciu równoległych torów, wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt. Powstanie strzelnicy umożliwi rozwój zainteresowań uczniów, ich umiejętności strzeleckich. Poprawi także ich kondycję fizyczną, wytrzymałości, koncentracji. Strzelnica umożliwi także nabycie podstaw kompetencji strzeleckich przez ogół lokalnego społeczeństwa.

 

W ramach strzelnicy dokonano / zostało zakupionych m.in.:

  • adaptacji pomieszczeń do potrzeb strzelnicy pneumatycznej,
  • 5 torów strzelań równoległych, każdy tor umożliwia oddanie strzału od 11 do 15 metrów,
  • zapewnienie możliwości wykonywania strzelań z broni pneumatycznej krótkiej i długiej,
  • pistolety pneumatyczne x 5 sztuk – kompletne zestawy,
  • karabiny pneumatyczne x 5 sztuk – kompletne zestawy każdy z jednym zbiornikiem ciśnieniowym, adapterem do napełniania zbiorników.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w całej Polsce w ramach wspomnianego konkursu powstały tylko dwie strzelnice pneumatyczne, w tym właśnie jedna w Ciechanowcu. Pozostałe strzelnice w liczbie 45 w ramach wspominanego konkursu to strzelnice laserowe.

 

Celem konkursu "Strzelnica w powiecie 2021" jest m.in. rozbudowa infrastruktury strzelnic pneumatycznych w Polsce; rozwijanie postaw proobronnych wśród młodzieży, umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół.

 

 

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu