Burmistrz Ciechanowca odznaczony  Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

W Kuczynie, 26 maja odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego, podczas którego strażacy-ochotnicy województwa podlaskiego podsumowali pięcioletnią kadencję związku OSP.

W trakcie spotkania odznaczono osoby zasłużone dla pożarnictwa oraz wspierające działania OSP dla lokalnej społeczności. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

 

W zjeździe wzięli udział m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Robert Szewc, delegaci podlaskich jednostek OSP, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, senator RP Marek Komorowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, samorządowcy i zaproszeni goście.

 

Podczas zjazdu podsumowano działalność OSP na przestrzeni ostatnich pięciu lat. St. bryg. Andrzej Koc, prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP przedstawił sprawozdanie z działalności związku w trakcie kończącej się kadencji - Udział straży pożarnych w działaniach ratowniczych województwa podlaskiego corocznie oscyluje w okolicy 50 proc. akcji, przy czym samodzielne jednostki OSP prowadzą ich około 30 proc. Te liczby robią wrażenie i to zapewne one w dużej mierze zdecydowały o dofinansowaniu zakupu pojazdów pożarniczych dla OSP z różnych źródeł - mówił prezes.

 

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś zaznaczył, że zarząd przeznacza z budżetu województwa co roku blisko 3 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Druhowie OSP są pomocni nie tylko w ratowaniu ludzi, w oczyszczaniu szkód po wypadkach drogowych, ale także pomagają samorządom, głównie tym mniejszym: gminom czy powiatom. Samorząd województwa wzmacnia finansowo działalność tych straży - mówił wicemarszałek.

 

Prezesem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego OSP RP na najbliższe 5 lat ponownie został wybrany st. bryg. Andrzej Koc. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu pod kierunkiem Krzysztofa Witkowskiego.

 

fot. ewysmaz.pl