Boże Ciało - procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ustanowiono w 1246 roku w Liege pod wpływem objawień św. Julianny z Cornillon. W 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus rozszerzył to święto na cały Kościół. W Polsce po raz pierwszy wprowadził święto Bożego Ciała w 1320 roku biskup krakowski Nanker.

Tradycyjne Obchody święta Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanego inaczej Bożym Ciałem, wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem. obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, mówiący o Eucharystii.

 

Procesja została wprowadzona później niż sama uroczystość i początkowo miała charakter przede wszystkim adoracyjny - uczczenia Chrystusa pod postacią hostii. W XV wieku pojawił się dodatkowo motyw prośby o pogodę, urodzaj i odwrócenie klęsk. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj śpiewania początków Ewangelii przy czterech ołtarzach, ponieważ w liturgii średniowiecznej początek Ewangelii był uroczystą formułą błogosławieństwa i wierzono powszechnie w jego skuteczność. Poświęcone gałęzie brzozowe, przyniesione po procesji z przydrożnych ołtarzy do domostw, miały sprzyjać urodzajom. Utykano je w ogrodach i na polach, by strzegły przed niepowodzeniem i wszelkimi chorobami. Wszystkie te zwyczaje: prośby o urodzaj, zanoszenie brzozowych gałązek do domu, czytanie z Ewangelii, a przede wszystkim adoracja Chrystusa pod postacią hostii w czasie uroczystej procesji, są nadal obecne w życiu religijnym.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego, Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu tradycyjnie, jak co roku, przygotowali przed budynkiem urzędu jeden z okolicznościowych ołtarzy na procesję parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

 

 


fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu