Rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach edukacyjnych na terenie gminy

Rozpoczął się rok szkolny 2022/2023. Uczniowie 1 września pomaszerowali do szkół, aby przez kolejne 10 miesięcy zdobywać wiedzę i doświadczenie. Zanim na dobre rozpoczną naukę, wzięli udział w uroczystych akademiach i spotkali się w swoich szkołach z wychowawcami.

W nowym roku szkolnym w Gminie Ciechanowiec edukację dzieciom i młodzieży zapewniają Przedszkole w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Swoją obecnością w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zaszczyciła poseł na sejm RP Aleksandra Łapiak. Samorząd gminy Ciechanowiec reprezentowali: Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Sekretarz Gminy Anna Czapkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej Antoni Malinowski i Agata Koc.

 

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego były także okazją do wręczenia powołań na stanowiska dyrektorów placówek na kolejną kadencję: dyrektor Przedszkola Marcie Mazur i dyrektor Szkoły Podstawowej w Łempicach Agnieszce Mańko-Moczulskiej.

 

Naukę w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu rozpoczęło 437 uczniów klas I-VIII i 59 w "zerówce". Do przedszkola będzie uczęszczać 161 dzieci. W szkole w Łempicach edukację podjęło 52 uczniów klas I-VIII oraz 37 dzieci w oddziale przedszkolnym.

 

Nowy rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, prowadzony przez samorząd powiatowy, rozpoczęło 727 uczniów i 149 słuchaczy, łącznie w szkole uczyć się będzie 845 osób, w tym: w Liceum Ogólnokształcącm 370 uczniów, Technikum 303 uczniów, Branżowej Szkole I Stopnia 53 uczniów, na Kursach Kwalifikacyjnych Zawodowych i Liceum dla Dorosłych 149 słuchaczy.

 

fot. SP w Łempicach, SP w Ciechanowcu, ZSOiZ w Ciechanowcu