Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy gminami Ciechanowiec i Podbereźce

4 listopada w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu został podpisany list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Ciechanowiec a gminą Podbereźce (Obwód Lwowski, Ukraina). Sygnatariuszami dokumentu są Mer Wasilij Michajłowicz Kowal oraz Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Wiejska gmina terytorialna Podbereźce położona jest w Obwodzie Lwowskim. Jest odpowiednikiem polskiej gminy wiejskiej, a jej centrum administracyjne stanowi wieś Podbereźce. Powierzchnia gminy wynosi 124,1 km², a liczba mieszkańców 8 203 osób.

 

W skład gminy wchodzi 11 sołectw. Nawiązanie współpracy partnerskiej gminy Ciechanowiec z gminą Podbereźce może umożliwić podjęcie wspólnych przedsięwzięć w obszarze gospodarczym, edukacji, kultury, turystyki, przedsiębiorczości, realizowanych przez społeczności obu gmin, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla wzajemnej prezentacji dorobku lokalnych środowisk artystycznych, kulturalnych, sportowych oraz wzajemnej wymiany grup, w szczególności młodzieży.

 

Obecnie Gmina Ciechanowiec prowadzi współpracę partnerską z Rosbach vor der Höhe (Niemcy), Saint-Germain-lès-Corbeil (Francja), Dotnuvą (Litwa) oraz gminą Pińczów. Utrzymywane relacje ułatwiają współpracę i wymianę gospodarczą, medyczną, edukacyjną, kulturalną, sportową oraz turystyczną.

 

W obliczu trwających działań wojennych spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z uwagi na potrzebę budowania więzi przyjaźni miedzy Polską a Ukrainą, współpraca Ciechanowca z gminą ukraińską, w tak trudnym dla tego Państwa czasie, przyczyni się do nawiązania trwałych relacji partnerskich, jak również umożliwi wdrażanie wieloaspektowych inicjatyw na rzecz rozwoju obu gmin.

 

List intencyjny w sprawie współpracy partnerskiej
Projekt umowy o współpracy partnerskiej Gmin

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu