Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego za rok 2022

30 listopada ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Liderami rankingu zostały gminy: Wysokie Mazowieckie, Mielnik oraz Sejny.

Gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim zajęła wysokie 3 miejsce, zaś w województwie podlaskim 33. Z kolei w kategorii Lider Gminy Miejsko - Wiejskie, nasza gmina uplasowała się na 10 miejscu. W rankingu startowało 115 gmin.

 

Ranking Gmin Województwa Podlaskiego to inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Ideą Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Miarą wykorzystaną do ceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony na podstawie 16 wskaźników mierzących potencjał i aktywność gmin w sferze gospodarczej i społecznej oraz ich sytuację finansową.

 

Celem Rankingu jest ocena, na podstawie danych pochodzących z systemu statystyki publicznej oraz ze źródeł zewnętrznych, potencjału i aktywności gmin województwa podlaskiego w sferze gospodarczej i społecznej oraz ich sytuacji finansowej.

 

Link do rankingu: https://frdl.bialystok.pl/static/upload/store/Bialystok/fora/Wyniki_Rankingu_2022.pdf

 

fot. FRDL