logo

W październiku grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wraz z opiekunami przebywała w Grecji, gdzie realizowali dwutygodniowy program zajęć bazujących na poznaniu i rozwoju języków obcych oraz zapoznaniu się geografią, kulturą i obyczajami panującymi w innym kraju Unii Europejskiej.

Dwutygodniowy program był realizowany w ramach projektu rozwoju kompetencji kluczowych "Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności".

 

Tematyka przedsięwzięcia była zróżnicowana, jednak większość zajęć skupiła się na nauce języków obcych i przedmiotów ścisłych oraz integracji młodzieży z rówieśnikami z Grecji. Oprócz zajęć językowych i kulturowych, uczestnicy brali także udział w zajęciach z informatyki, przyrody i geografii, historii, plastyki, muzyki czy w zajęciach technicznych.

 

Projekt wpisywał się w realizację szkolnej podstawy programowej, poprzez wypracowywanie efektów kształcenia w formie pozaformalnej. Jego głównym celem było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, poprzez zrealizowanie zagranicznych mobilności. W ich ramy zaangażowano 20 uczniów oraz 4 opiekunów, pełniących role osób towarzyszących (opieka nad uczniami, mentoring, monitoring realizowanego programu i warunków).

 

Projekt zakładał realizację innych celów jakościowych i ilościowych, które udało się osiągnąć, a należą do nich:

  1. Zdobycie przez 20 uczniów szkoły zestawu kompetencji kluczowych, umożliwiających osiągnięcie nie tylko lepszych wyników w nauce, ale przede wszystkim sprawne funkcjonowanie na polskim i europejskim rynku edukacji i pracy.
  2. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 16 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.
  3. Stworzenie 26 certyfikatów.
  4. Rozwinięcie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Grecji.
  5. Zaangażowanie przynajmniej 8 nauczycieli w działania projektowe.
  6. Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów.
  7. Promocja możliwości jakie dają środki unijne.
  8. Zaangażowanie uczniów nie będących bezpośrednimi beneficjentami projektu w jego praktyczną realizację czy ewaluację konkretnych działań, jak rekrutacja czy upowszechnianie rezultatów.
  9. Nawiązanie i zacieśnienie partnerstw ponadnarodowych, co pogłębia wymianę dobrych praktyk w sektorze kształcenia ogólnego oraz nabycie doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych, we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji, co przyczynia się także do podniesienia jakości kształcenia w SP w Ciechanowcu.
  10. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji, opartych na efektach nauczania oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

 

„Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności” projekt nr 2021-1-PMU-4389, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

pobierz

 "Rozwiń skrzydła w ramach ponadnarodowej mobilności" - broszura podsumowująca realizację projektu