Bogdan Zieliński uchwałą Rady Miejskiej został Honorowym Obywatelem Ciechanowca

47. sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa, odbywała się 22 grudnia w Hotelu Nowodwory w Ciechanowcu, a jej najważniejszym punktem było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Bogdanowi Zielińskiemu.

Jest to wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ nadawane jest tylko wybranym osobom za wybitne zasługi dla lokalnej społeczności.

 

Otwierając obrady sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marek Karolewski powitał zaproszonych gości. W sesji udział wzięli m. in. Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP, Anna Biała Dyrektor w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Bogusława Szczerbińska Wicewojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dorota Łapiak Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Jarosław Siekierko Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, Józef Zajkowski Wójt Gminy Sokoły, Stefan Grodzki Wójt Gminy Kulesze-Kościelne, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, lokalnych instytucji, duchowni z terenu gminy Ciechanowiec oraz sołtysi i przewodniczący ciechanowieckich osiedli.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki przedstawił uzasadnienie do uchwały nadającej tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca Bogdanowi Zielińskiemu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Panu Bogdanowi Zielińskiemu będzie ważnym aktem docenienia działalności osoby, która większą część swojego życia w sposób wyjątkowy poświęciła lokalnemu samorządowi. Będzie wyrazem uznania, wyrażonego przez dużą część lokalnej społeczności dla zasług i dorobku Starosty Wysokomazowieckiego. (…) Za swoją aktywność w sferze samorządowej, promocji powiatu wysokomazowieckiego, a tym samym miasta i gminy Ciechanowiec oraz społecznikowską postawę Pan Bogdan Zieliński zasługuje na szczególne wyróżnienie. Poprzez nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca wyrazimy wdzięczność za jego wkład w życie społeczne gminy i regionu.”.

 

Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca, Bogdan Zieliński odebrał z rąk Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marka Karolewskiego, pamiątkowy medal, statuetkę i akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu