Wieczór kolęd z Klubem Seniora w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu

20 stycznia odbył się wyjątkowy koncert Ciechanowieckiego Chóru Seniora. Przed publicznością seniorzy wykonali repertuar bożonarodzeniowy.

W siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu goście mogli usłyszeć tradycyjne kolędy w wyjątkowych aranżacjach przygotowanych przez instruktora chóru Sławomira Leszczyńskiego.

 

 

Klub Senior+ w Ciechanowcu to miejsce spotkań mieszkańców gminy Ciechanowiec w wieku 60 lat i więcej, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne. Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni oraz zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek, wycieczek, imprez kulturalnych itp.

 

Uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzy rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. Społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwem w Klubie Senior+ oraz działalności Klubu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 lub pod nr tel. 86 277 12 57.

 

fot. COKiS