Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ciechanowcu

Od 2011 roku, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku działo Armii Krajowej.

Ciechanowieckie uroczystości odbyły się w miejscu symbolicznie związanym z obchodami tego święta - przy grobie Zygmunta i Lucjana Marchelów żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, na których za prowadzenie działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego została wykonana kara śmierci na mocy orzeczenia Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku 27 grudnia 1946 r.

 

Sąd Doraźny obradował na sesji wyjazdowej w Wojtkowicach Glinnie. Bracia Zygmunt i Lucjan Marchelowie dopiero w 2020 roku, po 73 latach od śmierci, zostali pochowani z należnymi honorami na ciechanowieckim cmentarzu. W uroczystościach uczestniczyli najbliżsi krewni Lucjana i Zygmunta Marchelów. Następnie zebrani przeszli pod pomnik żołnierza Armii Krajowej kapitana Jerzego Nowickiego ps. "Plastuś", gdzie odmówiono modlitwę i zapalono znicze.

 

Hołd Żołnierzom Niezłomnym w asyście uczniów klas wojskowych ZSOiZ w Ciechanowcu oddali: księża dekanatu ciechanowieckiego, poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, dyrektor biura Senatora Jacka Boguckiego Barbara Szypluk, starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, radny Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Krzysztof Pełszyk, główny specjalista do spraw Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Białymstoku Bogusław Łabędzki, dowódca 15. Batalionu Lekkiej Piechoty Dąbrowa Moczydły ppłk. Marcin Michalski, kierownik KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Czajkowski, radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu na czele z przewodniczącym Markiem Karolewskim, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Łukasz Godlewski, kierownik Internatu w Ciechanowcu Elżbieta Bryc, kierownik ZOL w Ciechanowcu Bożena Dybowska, kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu Adam Dąbrowski, komendant Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Klejzerowicz, dyrektor ŚDS w Radziszewie Starym Martyna Leszczyńska, przedstawiciele zarządu Koła Łowieckiego „Rogacz” Ryszard Deniziak i Witold Dąbrowski, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, sołtysi i przewodniczący Osiedli, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec.

 

1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. To dzień, w którym składamy hołd bohaterom, którzy po II wojnie światowej poświęcili swoje życie walce o niepodległość i wolność naszego kraju. (...) Dziś spotykamy się tutaj, aby symbolicznie uczcić pamięć wszystkich niezłomnych, zarówno tych znanych z imienia i nazwiska, jak i tych, którzy pozostali anonimowi. Jako gospodarz ziemi, na której zarówno Marchelowie, jak i kapitan Nowicki spędzili lata swojej młodości, jestem dumny, że Gmina Ciechanowiec ma takich i tylu cichych bohaterów.…- mówił w swoim wystąpieniu Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca. Niech pamięć o Żołnierzach Wyklętych będzie dla nas nieustanną inspiracją do walki o wolność i niepodległość oraz przypomnieniem, że nigdy nie wolno nam ustąpić w obliczu zła - dodał.

 

Apel Poległych odczytał uczeń klasy sportowo-wojskowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu