Inauguracyjna Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I Kadencji

8 marca odbyła się Inauguracyjna Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I Kadencji. Młodzieżowa Rada Miejska powstała w gminie Ciechanowiec dzięki partnerskiej współpracy samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu.

Młodzieżowa Rada w Ciechanowcu, składająca się z 15 Radnych, jest pierwszą Młodzieżową Radą w powiecie wysokomazowieckim.

 

W uroczystej inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady udział wzięli: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Radni Powiatu Wysokomazowieckiego Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marek Karolewski, Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, Kierownik Internatu w Ciechanowcu Elżbieta Bryc, sołtysi z terenu gminy Ciechanowiec, rodzice Młodzieżowych Radnych, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

Na sesji Młodzieżowi Radni wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady została Amelia Koc, wiceprzewodniczącą Michalina Świętochowska, a sekretarzem Młodzieżowej Rady Dominika Koc.

 

12 września 2022 roku Stowarzyszenie Rodzina złożyło wniosek do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, w konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033, pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. 19 listopada otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania w kwocie 187.500,00 złotych. Umowa została podpisana 15 grudnia 2022 r. Realizację zadania rozpoczęliśmy w grudniu 2022 roku, dokonując zakupu niezbędnego sprzętu, tj. 16 szt. tabletów, zestawów mikrofonów, nagłośnienia, kamery, programu do obróbki nagrań oraz systemu eSesja. Na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu i nadania jej statutu. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, zarządzeniem Nr 4/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. zostały zarządzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ciechanowcu I kadencji.

 

Realizacja projektu zakłada zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne poprzez utworzenie w Ciechanowcu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym poprzez umożliwienie jej w praktyce wpływania na losy gminy.

 

Celem działania Rady będzie:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez wdrożenie się do działań samorządowych
  • promowanie zasad demokracji i idei samorządowych wśród ludzi młodych
  • inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży
  • reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz miasta oraz innych instytucji zewnętrznych
  • propagowanie kultury
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży i współtworzenie warunków ich zapobiegania
  • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych
  • współpraca z samorządami uczniowskimi.

 

024

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu