Przysięga Wojskowa 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

25 marca w Ciechanowcu odbyła się Przysięga Wojskowa 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Była to pierwsza taka uroczystość w historii Ciechanowca, a jednocześnie czterdziesta szósta od momentu utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej powiększyła się o ponad 70 żołnierzy. Blisko 50 z nich to osoby, które wcześniej nie miały doświadczenia wojskowego, a pozostali to, powracający do czynnej służby, żołnierze.

 

W historii naszego państwa wojsko zawsze zajmowało szczególne miejsce - stanowiąc symbol oddania Ojczyźnie i Narodowi. Dziś Wy - ochotnicy, którzy zdecydowaliście się służyć w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej - składając przysięgę, stajecie się żołnierzami Wojska Polskiego - napisał w liście wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

 

Przysięga wojskowa odbyła się w przeddzień 70. rocznicy procesu, w którym skazany na karę śmierci został mjr Kazimierz Kamieński ps. "Huzar". 1 PBOT dziedziczy tradycje 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którą "Huzar" dowodził.

 

- Życiorys „Huzara” jest przykładem postępowania i drogowskazem dla nowego pokolenia żołnierzy (…) - jestem przekonany, że będą postępować zgodnie z punktem CREDO Terytorialsa „będę stał na straży wartości, o które walczyli moi patroni" - podkreślił płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Wśród nowo zaprzysiężonych są m.in. 7-krotna medalistka mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym, mistrz Polski w boksie tajskim, judoka, byli funkcjonariusze służb mundurowych, a także urzędnicy samorządowi oraz uczniowie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec.

 

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, senatorowie Marek Komorowski i Jacek Bogucki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda Bogusława Szczerbińska, lokalni samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, rodziny żołnierzy oraz okoliczni mieszkańcy. Pokaz musztry paradnej zaprezentowali uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na zgromadzonych czekały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Przybyszanki" z Przybyszyna gorąca grochówka i ciasto oraz koncert piosenek żołnierskich w wykonaniu lokalnych artystów .

 

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” i została sformowana w 2016 roku jako jedna z pierwszych brygad OT. Obecnie liczy ponad 2 000 żołnierzy i składa się z pięciu batalionów lekkiej piechoty oraz trzech samodzielnych kompani. Dowódcą brygady jest płk Mieczysław Gurgielewicz. Dla wszystkich nowo powołanych do służby jest to początek drogi. Od kwietnia rozpoczną cykl szkoleń rotacyjnych (minimum 2 dni w miesiącu) i zintegrowanych (14 dni raz w roku) w poddziałach brygady zlokalizowanych w: Białymstoku, Dąbrowie Moczydły, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu