Bogu na chwałę, ludziom na pożytek - gminne obchody Dnia Strażaka w Ciechanowcu

4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka. W przeddzień święta wszystkich Strażaków, w Ciechanowcu odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli strażacy-ochotnicy ze wszystkich dziewięciu jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądzie i przywitaniu pododdziałów przez st. bryg. Andrzeja Koca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

 

Następnie Burmistrz Ciechanowca przywitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli m. in.: Dyrektor Biura Senatora Jacka Boguckiego Barbara Szypluk, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem podinsp. Jarosław Zalewski, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. kpt. inż. Cezary Zalewski, Radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Klejzerowicz, Kierownik Posterunku w Ciechanowcu asp. szt. Grzegorz Kruszewski, Kierownik Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu Adam Dąbrowski, Sołtysi i Przewodniczący osiedli z terenu gminy Ciechanowiec, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz mieszkańcy gminy Ciechanowiec.

 

W swoim przemówieniu Burmistrz Ciechanowca przedstawił krótką historię każdej z jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Ciechanowiec. Zwrócił się także bezpośrednio do druhen i druhów OSP – „Dziękuję za trud służby, za ratowanie ludzkiego życia, za ofiarność, za niezwykłe oddanie – oddanie służbie, ale przede wszystkim zwykłemu człowiekowi, którego życie, zdrowie i mienie na co dzień swoją służbą, swoim wysiłkiem ratujecie i zabezpieczacie. (…) Bogu na chwałę, ludziom na pożytek! Szczęść Wam, Boże! Niech św. Florian ma Was i Waszych najbliższych zawsze w swojej opiece – zwłaszcza wtedy, gdy jesteście na służbie, żebyście zawsze bezpiecznie wrócili do domu.”.

 

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznak i medali. Przyznano 145 odznaczeń strażackich: 2 Złote Krzyże II Klasy Św. Floriana, 6 Podlaskich Krzyży Floriańskich, w tym jeden srebrny i 5 brązowych, 59 Medali Za Zasługi Dla Pożarnictwa, w tym 10 złotych, 17 srebrnych i 32 brązowe, 19 odznak Strażak Wzorowy oraz 59 odznak Za Wysługę Lat, w tym 2 za 50 lat służby, 2 za 45 lat służby, 10 za 40 lat służby, 7 za 35 lat służby, 2 za 30 lat służby, 5 za 25 lat służby, 7 za 20 lat służby oraz 24 za 10 lat służby.

 

Dodatkowo Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św Floriana Mazovia przyznała Burmistrzowi Ciechanowca Eugeniuszowi Święckiemu Złoty Medal 100 Lat Niepodległości za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości.

 

Uroczystość uświetniła obecność ciechanowieckiej orkiestry dętej działającej przy Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

 

Na terenie gminy Ciechanowiec jest 9 czynnych jednostek OSP w tym: 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym: Ciechanowiec- jednostka włączona do KSRG w 1995 r. i OSP Pobikry – jednostka włączona do KSRG w 2007 r. W jednostkach służy 184 druhów ochotników.

 

ODZNAKA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI KONFRATERNI MAZOWIECKIEJ ODZNAKI ŚW FLORIANA MAZOVIA
ZŁOTA ODZNAKA

 • Eugeniusz Święcki

ODZNACZENIE ŚW. FLORIANA ZŁOTY KRZYŻ II KLASY

 • Michał Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Kamil Murawski (OSP Ciechanowiec)

„PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI”

SREBRNA ODZNAKA:

 • Tadeusz Tenderenda (OSP Kozarze)

BRĄZOWA ODZNAKA:

 • Darusz Hetman (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Paweł Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Zdzisław Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Stefan Gromadzki (OSP Tworkowice)

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

ZŁOTY MEDAL:

 • Tadeusz Porzeziński (OSP Radziszedwo-Króle)
 • Grzegorz Gromadzki (OSP Tworkowice)
 • Lech Jurczuk (OSP Tworkowice)
 • Jacek Prokopiak (OSP Tworkowice)
 • Dariusz Szulborski (OSP Tworkowice)
 • Stanisław Kietliński (OSP Wojtkowice Stare)
 • Stanisław Łapiński (OSP Wojtkowice Stare)
 • Józef Niemyjski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Franciszek Wojtkowski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Marek Wojtkowski (OSP Wojtkowice Stare)

SREBRNY MEDAL:

 • Janusz Gontarczuk (OSP Bujenka)
 • Stanisław Guziak (OSP Bujenka)
 • Zbigniew Komiażyk (OSP Bujenka)
 • Damian Pełszyk (OSP Bujenka)
 • Mariusz Pełszyk (OSP Bujenka)
 • Bogusław Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Miszczuk (OSP Ciechanowiec)
 • Karol Mosiewicz (OSP Ciechanowiec)
 • Tomasz Szcześniak (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Radziszewski (OSP Radziszewo-Króle)
 • Mirosław Radziszewski (OSP Radziszewo-Króle)
 • Tomasz Zabłocki (OSP Radziszewo-Króle)
 • Łukasz Szulborski (OSP Tworkowice)
 • Roman Koc (OSP Wojtkowice Stare)
 • Henryk Murawski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Mariusz Niemyjski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Jan Wojtkowski (OSP Wojtkowice Stare)

BRĄZOWY MEDAL:

 • Paweł Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Adrian Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Benedykt Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Bartosz Kowalewski (OSP Ciechanowiec)
 • Tomasz Kowalewski (OSP Ciechanowiec
 • Paweł Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Piotr Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Lubowicki (OSP Ciechanowiec)
 • Kamil Murawski (OSP Ciechanowiec)
 • Sebastian Pieniek OSP Ciechanowiec)
 • Patryk Rybałtowski (OSP Ciechanowiec)
 • Mariusz Jóźwiak (OSP Kozarze)
 • Piotr Mirkowicz (OSP Kozarze)
 • Grzegorz Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Krzysztof Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Jerzy Zawadzki (OSP Kozarze)
 • Tadeusz Czołomiej (OSP Pobikry)
 • Tomasz Jacyniewicz (OSP Pobikry)
 • Rafał Krukowski (OSP Pobikry)
 • Rafał Majewski (OSP Pobikry)
 • Daniel Pruski (OSP Pobikry)
 • Jacek Pruski (OSP Pobikry)
 • Kacper Stańczuk (OSP Pobikry)
 • Piotr Kosiński (OSP Radziszewo-Króle)
 • Marian Porzeziński (OSP Radziszewo-Króle)
 • Zdzisław Moczulski (OSP Radziszewo-Krole)
 • Mateusz Koc (OSP Winna-Pośiętna)
 • Krzysztof Kosk (OSP Winna-Poświętna)
 • Łukasz Radziszewski (OSP Winna-Poświętna)
 • Marcin Stpiczyński (OSP Winna-Poświętna)
 • Tomasz Zakrzewski (OSP Winna-Poświętna)
 • Dominik Olszewski (OSP Wojtkowice Stare)

ODZNAKA „STRAŻAK WZOROWY”

 • Bogusław Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Paweł Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Dariusz Hetman (OSP Ciechanowiec)
 • Adrian Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Benedykt Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Bartosz Kowalewski (OSP Ciechanowiec)
 • Tomasz Kowalewski (OSP Ciechanowiec)
 • Michał Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Paweł Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Piotr Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Lubowicki (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Miszczuk (OSP Ciechanowiec)
 • Karol Mosiewicz (OSP Ciechanowiec)
 • Kamil Murawski (OSP Ciechanowiec)
 • Sebastian Pieniek (OSP Ciechanowiec)
 • Patryk Rybałtowski (OSP Ciechanowiec)
 • Kamil Tenderenda (OSP Tworkowice)
 • Maciej Tenderenda (OSP Tworkowice)
 • Mariusz Waszczuk (OSP Tworkowice)

ODZNAKA „ZA WYSŁUGĘ LAT”

50 LAT SŁUŻBY

 • Tadeusz Porzeziński (OSP Radziszewo-Króle)
 • Tadeusz Tenderenda (OSP Kozarze)

45 LAT SŁUŻBY

 • Dariusz Hetman (OSP Ciechanowiec)
 • Stanisław Łapiński (OSP Wojtkowice Stare)

40 LAT SŁUŻBY

 • Adam Głuchowski (OSP Pobikry0
 • Janusz Gontarczuk (OSP Bujenka)
 • Stanisław Guziak (OSP Bujenka)
 • Stanisław Kietliński (OSP Wojtkowice Stare)
 • Zdzisław Moczulski (OSP Radziszewo-Króle)
 • Mieczysław Mularczuk (OSP Pobikry)
 • Józef Niemyjski (OSP OSP Wojtkowice Stare)
 • Wiesław Porzeziński (OSP Radziszewo-Króle)
 • Mirosław Radziszewski (OSP Radziszewo-Króle)
 • Andrzej Wojtkowski (OSP Koce-Basie)

35 LAT SŁUŻBY

 • Zbigniew Komiażyk (OSP Bujenka)
 • Tadeusz Malinowski (OSP Pobikry)
 • Jacek Pruski (OSP Pobikry)
 • Marek Radziszewski (OSP Radziszewo-Króle)
 • Bogdan Uszyński (OSP Radziszewo-Króle)
 • Tomasz Zabłocki (OSP Radziszewo –Króle)
 • Marek Wojtkowski (OSP Wojtkowice Stare)

30 LAT SŁUŻBY

 • Tadeusz Czołomiej (OSP Pobikry)
 • Zdzisław Tenderenda (OSP Kozarze)

25 LAT SŁUŻBY

 • Tomasz Jacyniewicz (OSP Pobikry)
 • Roman Koc (OSP Wojtkowice Stare)
 • Henryk Murawski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Mariusz Niemyjski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Tomasz Zakrzewski (OSP Winna-Poświętna)

20 LAT SŁUŻBY

 • Bogusław Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Marek Miszczuk (OSP Ciechanowiec)
 • Damian Pełszyk (OSP Bujenka)
 • Krzysztof Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Paweł Tenderenda (OSP Kozarze)
 • Rafał Krukowski (OSP Pobikry)
 • Krzysztof Kosk (OSP Winna-Poświętna)

10 LAT SŁUŻBY

 • Paweł Akonom (OSP Ciechanowiec)
 • Benedykt Klejzerowicz (OSP Ciechanowiec)
 • Bartosz Kowalewski (OSP Ciechanowiec)
 • Tomasz Kowalewski (OSP Ciechanowiec)
 • Michał Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Paweł Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Piotr Kryński (OSP Ciechanowiec)
 • Kamil Murawski (OSP Ciechanowiec)
 • Grzegorz Gnatowski (OSP Koce-Basie)
 • Michał Gnatowski (OSP Koce-Basie)
 • Adam Koc (OSP Koce-Basie)
 • Krzysztof Koc (OSP Koce-Basie)
 • Grzegorz Szmurło (OSP Koce-Basie)
 • Mariusz Jóźwiak (OSP Kozarze)
 • Piotr Mirkwicz (OSP Kozarze)
 • Jerzy Zawadzki (OSP Kozarze)
 • Rafał Majewski (OSP Pobikry)
 • Kacper Stańczuk (OSP Pobikry)
 • Łukasz Szulborski (OSP Tworkowice)
 • Kamil Tenderenda (OSP Tworkowice)
 • Maciej Tenderenda (OSP Tworkowice)
 • Mateusz Koc (OSP Winna-Poświętna)
 • Dominik Olszewski (OSP Wojtkowice Stare)
 • Jan Wojtkowski (OSP Wojtkowice Stare)

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu