Jubileusz 60-lecia OSP Radziszewo-Króle. Święto Strażaka w parafii Winna-Poświętna

W niedzielę, 7 maja jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Winna-Poświętna, Koce-Basie oraz Radziszewo-Króle świętowały Dzień Strażaka w parafii Winna-Poświętna.

Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie-Królach było to podwójne święto, ponieważ jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków, której przewodniczył ks. Henryk Polak. Samorząd gminy Ciechanowiec reprezentowali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Sekretarz Gminy Anna Czapkowska oraz Radna Rady Miejskiej Dorota Niemyjska. Dalsze uroczystości odbyły się przy świetlicy wiejskiej w Radziszewie-Królach.

 

Ochotnicza Straż Pożarna Radziszewo-Króle

W 1957 roku staraniem mieszkańców wsi Radziszewo-Króle wybudowano świetlicę. Rok 1962 przyniósł następne zmiany, władze wyraziły zgodę na zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzięła ona na siebie obowiązek zabezpieczenia mienia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz okolic przed pożarami.

 

Pierwszymi założycielami byli Mieczysław Radziszewski, Lucjan Radziszewski i Wincenty Porzeziński. W drewnianej świetlicy wygospodarowano małe pomieszczenie na sprzęt pożarniczy. Pierwsze wyposażenie jednostki stanowiła motopompa M-400, kilka bosaków, wiader i węży. Motopompistą został Lucjan Radziszewski. Początkowo jednostka wyjeżdżała do pożarów i innych zagrożeń zaprzęgiem konnym.

 

W 1982 roku został wybudowany garaż na samochód, a w 1995 staraniem Zarządu OSP, jednostka otrzymała samochód marki Żuk. Dzięki staraniom sołtysa Marka Radziszewskiego oraz zdecydowanej większości mieszkańców wsi Radziszewo-Króle, w 2010 roku nastąpiło otwarcie świetlicy wiejskiej i nowego garażu. W roku 2011 staraniem Zarządu, OSP Radziszewo-Króle otrzymała samochód bojowy STAR 244 oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

 

fot. OSP Radziszewo-Króle