4,4 mln zł z budżetu województwa zostaną przeznaczone na prace budowlane i konserwatorskie przy 68 podlaskich zabytkach. Decyzję w tej sprawie sejmik województwa podjął w poniedziałek, 29 maja. To najwyższa jak dotąd kwota przekazana z budżetu województwa na ratowanie zabytków.

Dotacje przyznano w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. W ramach konkursu wpłynęło 101 wniosków. Komisja konkursowa do dofinansowania rekomendowała 68 zadań.

 

Dofinansowanie objęło trzy parafie w gminie Ciechanowiec. Dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie otrzymają: parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, parafia pw. Św. Doroty Panny i Męczennicy w Winnej-Poświętnej i parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu.

 

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu otrzyma 100 000 zł na prace konserwatorsko- restauratorskie przy XVIII wiecznej ambonie razem z siedzącymi na niej po bokach XVIII wiecznymi rzeźbami Mojżesza i Papieża oraz rzeźbą Anioła umieszczoną w zwieńczeniu.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty Panny i Męczennicy w Winnej-Poświętnej dostanie 42 000 zl na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej XVIII wiecznej dzwonnicy, w ramach których wykonane zostanie czyszczenie, impregnacja i naprawa ubytków w ścianach z bali drewnianych; wymiana pokrycia dachowego i daszków kondygnacyjnych.

 

43 000 zł dotacji otrzyma Parafia Prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu na remont zabytkowego budynku Cerkwi Prawosławnej w Ciechanowcu w zabudowie sakralnej, w zakresie wykonania robót konserwacyjnych więźby dachowej, częściowej wymiany obróbek blacharskich i orynnowania oraz malowania pokrycia dachowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu