Ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Ciechanowcu

31 maja odbyło się uroczyste ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała dzięki partnerskiej współpracy samorządu gminy Ciechanowiec oraz Stowarzyszenia OSP w Ciechanowcu.

 

W uroczystościach wzięli udział m. in. zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marcin Bielakowicz, p.o. zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Frankowski, Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Wojciech Sokołowski, Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej na terenie gminy Ciechanowiec Marek Klejzerowicz, ksiądz dziekan Tadeusz Kryński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marek Karolewski, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

 

12 września 2022 r. OSP w Ciechanowcu przy pomocy pracownika Urzędu Miejskiego, napisało wniosek do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, w konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033, pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 9 listopada przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 187 170 złotych. Umowę podpisano 15 grudnia 2022 r. Realizację zadania rozpoczęła się w grudniu 2022 r. dokonując zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, między innymi węże i prądownica, elementy toru MDP oraz urządzenia do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. W styczniu 2023 r. został nadany Statut MDP oraz odbyła się rekrutacja uczestników. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Ciechanowcu składa się obecnie z 20 członków. Opiekunem drużyny został Tomasz Szcześniak.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu