9 500 zł dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich Basiewianki z Koców Basi

31 maja wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy na dofinansowanie działań Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego.

Z Gminy Ciechanowiec dofinansowanie w wysokości 9 500 zł otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Basiewianki z Koców Basi na projekt "Nowy sprzęt zakupimy, wszystkich z wioski nakarmimy". Umowę w imieniu KGW Basiewianki podpisali prezes Monika Moczulska i wiceprezes Andrzej Wojtkowski.

 

Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, pikniki rodzinne czy pokazy przygotowywania dań tradycyjnych - to tylko niektóre z projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa. Umowy na te działania z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) oraz organizacji pozarządowych podpisał w środę, 31 maja, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. Wydarzenie miało miejsce na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

 

Celem dofinansowanych działań jest propagowanie tradycyjnych metod wytwarzania produktów, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ukazanie wielokulturowości kulinarnej regionu.

 

Dotacje otrzymały 63 organizacje. Wsparte inicjatywy z pewnością przyczynią się do krzewienia walorów podlaskiej wsi oraz produktów regionalnych, jak również budowania więzi społecznych wśród mieszkańców.

 

fot. Krzysztof Duszyński/UMWP