Dorota Łapiak uchwałą Rady Miejskiej został Honorowym Obywatelem Ciechanowca

54. sesja Rady Miejskiej była wyjątkowa, odbyła się 9 czerwca w Centralnym Magazynie Zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, a jej najważniejszym punktem było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca Dorocie Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka.

Jest to wyróżnienie, nadawane za wybitne zasługi dla lokalnej społeczności, to najwyższe wyróżnienie nadawane osobom, które wniosły ogromny wkład do rozwoju i popularyzacji gminy.

 

W sesji udział wzięli: poseł na Sejm RP Aleksandra Łapiak, senator RP Jacek Bogucki, senator RP Marek Komorowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński oraz radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP st. bryg. Andrzej Koc, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, lokalnych instytucji, duchowni z terenu gminy Ciechanowiec oraz sołtysi i przewodniczący ciechanowieckich osiedli.

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w uzasadnieniu wniosku powiedział m.in. Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Ciechanowca" Pani Dorocie Łapiak będzie ważnym aktem docenienia działalności osoby, która większą część swojego życia w sposób wyjątkowy poświęciła ciechanowieckiej i polskiej kulturze. Będzie wyrazem uznania, wyrażonego przez dużą część lokalnej społeczności dla jej zasług i dorobku na niwie zawodowej i społecznej... Poprzez nadanie zaszczytnego tytułu „Honorowego Obywatela Ciechanowca” Pani Dorocie Łapiak, gmina Ciechanowiec wyrazi wdzięczność za Jej wkład w życie artystyczne, społeczne i kulturalne gminy i regionu, a nawet Polski. Docenienie działalności osoby, która większą część swojego życia z pasją oddała ciechanowieckiej kulturze, będzie najpiękniejszym podziękowaniem i motywacją do dalszej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Decyzja ta z pewnością umocni nasze środowisko w wymiarze obywatelskim, historycznym i kulturowym, zgodnie ze słowami - Nasza pasja, jest naszą siłą.

 

Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca, Dorota Łapiak odebrał z rąk Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu Marka Karolewskiego, pamiątkowy medal, statuetkę i akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu