Uczniowie Technikum z Ciechanowca na stażach w Grecji w ramach II edycji Akredytacji Erasmus

Od 13 do 28 maja 2023 r. uczniowie Technikum z Ciechanowca kształcący się na kierunkach: Technik Budownictwa / Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie, Technik Usług Fryzjerskich i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej zrealizowali dwutygodniowe staże w Grecji.

Głównym celem projektu w ramach II edycji Akredytacji Erasmus jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego uczniów naszej Szkoły.

 

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć zakładane cele szczegółowe (tj. ilościowo-jakościowe):

 • realizacja mobilności zagranicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych 23 uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w Polsce i za granicą
 • przygotowanie programów praktyk/staży obejmujących 23 uczniów kształcących się w ramach 3 zawodów: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ich realizacja w greckich przedsiębiorstwach branży budowlanej, fryzjerskiej i poligraficznej
 • włączenie w realizację projektu przynajmniej 15 uczniów z tzw. mniejszymi szansami
 • rozwój kompetencji językowych 23 uczniów
 • rozwój kompetencji kluczowych u 23 uczniów, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych
 • nawiązanie 4 nowych oraz zacieśnienie 3 dotychczasowych partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z partnerami z Grecji
 • rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

 

Uczniowie zrealizowali ponadto w ramach praktyk bogaty program kulturowy. Grupa m.in.:

 • zwiedziła Meteory i klasztor Varlaam
 • odbyła rejs statkiem na znaną z filmu Mamma Mia wyspę Skiathos, gdzie zwiedzono miasteczko, taras widokowy z kościółkiem Św. Mikołaja
 • grupa skorzystała z uroków złotej plaży Koukounaries
 • zwiedziła Thessalonki, a w nich Białą Wieżę, pomnik Aleksandra Wielkiego, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę, Bazylikę Św. Dymitra i Plac Arystotelesa
 • podziwiała Stary Pantelejmon
 • zwiedziła Litochoro i wąwóz Enipeaz
 • zwiedziła zamek krzyżowców w Platamonas
 • odwiedziła lokalny targ w Leptokarya, na którym zakupiono lokalne produkty i pamiątki.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052775, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096065.

 

Suma dofinansowania: 47 462,00 EUR

 

fot. ZSOiZ Ciechanowiec