Otwarcie Klubu Seniora w Czajach-Wólce.

Msza święta w intencji seniorów odprawiona przez proboszcza rektoratu księdza Dariusza Misiora, rozpoczęła 30 lipca uroczystości otwarcia Klubu Seniora w Czajach-Wólce.

To z pewnością wyjątkowy dzień dla społeczności miejscowości Czaje-Wólka i miejscowych seniorów. Taki klub stanie się nie tylko miejscem spotkań i integracji seniorów, ale także ma zapewnić im wsparcie, aktywność oraz możliwość spędzenia czasu w przyjemny sposób.

 
W uroczystości udział wzięli m. in. Bogdan Zieliński Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Dorota Łapiak Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Cecylia Szmurło Radna Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca, Dariusz Tatarczuk Wójt Gminy Grodzisk, Marek Karolewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Elżbieta Bryc kierownik Klubu Seniora w Czajach-Wólce, Wojciech Puchaczewski Prezes Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE Sp. z o.o., dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz Krzysztof Tomczuk wykonawca projektu budowlanego klubu.
 
Klub Seniora powstał w dawnym budynku Szkoły Podstawowej, który został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Seniorzy mają do dyspozycji odnowione wnętrza, program zajęć i przede wszystkim możliwość prowadzenia życia towarzyskiego, na które przez lata ciężkiej pracy nie mieli wiele czasu.
 
Koszt ogólny zadania wyniósł 387 492,07 zł, dofinansowanie 200 000 zł, środki własne 187 492,07 zł. Wykonawcą zadania była Firma Rokicki Krzysztof Euromax z siedzibą w Szumowie, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.