Nadanie imienia Świętego Jana Pawła II i  sztandaru Szkole Podstawowej w Łempicach

W Szkole Podstawowej w Łempicach, 5 września odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Świętego Jana Pawła II oraz sztandaru szkoły.

W czasie uroczystości dokonano symbolicznego otwarcia szkoły po generalnym remoncie i odsłonięto tablicę pamiątkową. Prace remontowe współfinansowane były z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy w Łempicach celebrowana przez ks. biskupa Piotra Sawczuka - biskupa drohiczyńskiego. W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Jacek Bogucki, II Wicewojewoda Podlaski Bogusława Szczerbińska, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku Witold Gronostajski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Radni Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, sołtysi z terenu gminy Ciechanowiec, Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców na przestrzeni lat, absolwenci i obecni uczniowie szkoły oraz nauczyciele i rodzice.

 

Remont szkoły wykonany został na parterze, pierwszym piętrze, poddaszu i klatkach schodowych. Polegał na częściowej wymianie stolarki drzwiowej w ścianach działowych i konstrukcyjnych, wymianie okładzin podłogowych na gresowe i wykładziny PCV, okładzin klatek schodowych, remont sufitów na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatów i pomieszczeń użytkowych, wymianie instalacji elektrycznej z lampami oświetleniowymi oraz wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, częściowej wymianie parapetów, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robót remontowych. W ramach zadania wyremontowano także budynek gospodarczy przy szkole, wykonano roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty elewacyjne, roboty remontowe i renowacyjne.

 

Remont szkoły był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach dofinansowania zostały przeprowadzone remonty w dwóch szkołach podstawowych: w Ciechanowcu oraz w Łempicach. Wykonawcą zadania była firma EUROMAX Krzysztof Rokicki z Szumowa, nadzór inwestorski pełnił WIKBUD Wiesław Kiśluk, projekt budowlany przygotował Krzysztof Tomczuk.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu