Ciechanowiecka Plenerowa Lekcja Ekologii - wspólna lekcja poszanowania środowiska

Młodzieżowa Rada Miejska wspólnie z Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowała Ciechanowiecką Plenerową Lekcję Ekologii. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

15 września ponad 150 osób spotkało się, by posprzątać teren ciechanowieckiego zalewu, miejskie zieleńce oraz teren wokół Szkoły Podstawowej. Wśród wolontariuszy byli uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej i młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz z nauczycielami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Podczas plenerowej lekcji, w iście zielonej scenerii, uczniowie wysłuchali wykładu na temat ekologii i roli jaką fauna i flora pełnią w naszym życiu, zapoznali się z zasadami jak dbać o rośliny oraz poznali różne odmiany roślin cebulowych. Dodatkowo w ramach wydarzenia posadzili kilkaset cebul krokusów w barwach gminy - żółtych i niebieskich, które na wiosnę będą cieszyć oko wszystkich mieszkańców. Dla uczestników zabezpieczone zostały rękawice ochronne i worki foliowe na odpady. Transport nieczystości na składowisko zapewniło Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. Na zakończenie na wszystkich uczniów Ciechanowieckiej Plenerowej Lekcji Ekologii czekały gorące kiełbaski z grilla i napoje.

 

Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Akcje sprzątania świata nie tylko bezpośrednio pomagają środowisku, ale również mają na celu promowanie nieśmiecenia, edukację odpadową i zwiększanie świadomości na temat wpływu działalności człowieka na otaczający nas świat.

 

Ciechanowiecka Plenerowa Lekcja Ekologii została zrealizowana w ramach realizacji projektu „Utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) w Ciechanowcu” dofinansowanego ze środków „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”. Głównym celem zadania jest zachęcenie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznym.

 

 fot. Młodzieżowa Rada Miejska