Ważny krok w edukacji - wręczenie laptopów dla uczniów klas czwartych w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji "Laptop dla Ucznia" przekazali uczniom klas czwartych nowoczesne laptopy, które stanowią ważne narzędzie w procesie edukacji.

Przekazanie laptopów nastąpiło na podstawie umowy zawartej między organem prowadzącym szkołę a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia.

 

Ceremonia wręczenia laptopów odbyła się 13 listopada w auli szkolnej. Spotkała się z wielkim entuzjazmem wśród uczniów i rodziców. Szczególnie cieszy fakt, że laptopy są bezpłatne, co eliminuje barierę dostępu do nowoczesnych technologii dla wszystkich uczniów. Dzięki wsparciu lokalnych władz oraz projektu rządowego, nasze miasto stawia na rozwój i nowoczesność w edukacji. Wierzymy, że te nowe technologiczne możliwości przyczynią się do sukcesów uczniów i otworzą przed nimi nowe perspektywy. To ważny krok w kierunku równości szans edukacyjnych i przygotowania młodego pokolenia do wyzwań przyszłości.

 

 fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu