Wyjątkowe wyróżnienie dla dyrektor Marzeny Kryńskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

16 listopada, w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej. Jedno z wyróżnień trafiło do naszego miasta i to za sprawą niezwykłego zaangażowania oraz nowatorskich rozwiązań zastosowanych przez Dyrektor Marzenę Kryńską i zespół Ośrodka Pomocy Społecznej.

To wyróżnienie zasługuje na szczególne podkreślenie, gdyż jest jednym z siedmiu przyznanych w całej Polsce i jedynym w województwie podlaskim.

 

Pani Marzena Kryńska, będąca sercem i duchem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, odebrała to zaszczytne wyróżnienie z rąk Minister Marleny Maląg. To nie tylko docenienie jej osobistego zaangażowania, ale także ukoronowanie trudu całego zespołu pracowników OPS, którzy nieustannie oddają serce i siłę dla osób potrzebujących wsparcia.

 

To niezwykła chwila, która nie tylko podnosi rangę naszej pracy, ale także zobowiązuje do dalszego działania na rzecz tych, którzy potrzebują naszej pomocy - podkreśla z dumą Marzena Kryńska.

 

Nagroda Ministra to nie tylko wyróżnienie dla indywidualnego zaangażowania, ale także hołd dla całej społeczności Ciechanowca za promocję wartości społecznych, solidarności i troski o drugiego człowieka. Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nie kończy się na kwestiach proceduralnych czy biurowych. To serce tętniące z empatią, gotowe pomóc, wesprzeć i nadać nadzieję tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Dziękuję Pani Dyrektor Marzenie Kryńskiej i wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu za ich niesamowitą pracę, jaką wkładają każdego dnia i za to, że tworzą nasze miasto jako miejsce wsparcia, zrozumienia i troski.

 

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

 

 fot. MRiPS