Wizyta delegacji gminy Ciechanowiec w gminie Czarnia - poznanie organizacji i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych

W dniach 4 i 5 grudnia delegacja gminy Ciechanowiec przebywała z wizytą studyjną w gminie Czarnia. Jest to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, na terenie Kurpi Zielonych.

Głównym celem wizyty było poznanie organizacji i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, jego struktury organizacyjnej, zadań oraz procesów zarządzania.

 

Zapoznanie się z różnorodnymi usługami społecznymi, jakie oferuje Centrum mieszkańcom: wsparcie dla różnych grup społecznych - dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych i rodzin oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich.

 

Program pierwszego dnia wizyty obejmował spotkanie z pracownikami Centrum Usług Społecznych i jego podopiecznymi, z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych, wizyta w kurpiowsko-japońskim Muzeum Brata Zenona Żebrowskiego oraz spacer malowniczymi szlakami Puszczy Kurpiowskiej w towarzystwie Starosty Bartnego Witolda Kuczyńskiego, który oprowadził delegację po ścieżkach edukacyjnych, pokazując m. in. Dąb Kmicica, barcie w rezerwacie, a także odebrał przysięgę przy kapliczce św. Huberta. Drugi dzień wizyty obejmował wizyty terenowe w wybranych placówkach gminy, w OSP Czarnia, spotkania z beneficjentami usług społecznych oraz z pracownikami Urzędu Gminy Czarnia.

 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Markowi Piórkowskiemu oraz wszystkim pracownikom gminy i jednostek podległych, przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych za ciepłe przyjęcie i moc atrakcji. Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Pana Witolda Kuczyńskiego, który zabrał wszystkich w barwną podróż po historii i tradycjach kurpiowskich.

 

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu