Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2023/2024.

Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2024 roku i inne artykuły o tematyce gospodarczej i społecznej.

 

W tym numerze biuletynu przeczytają Państwo najważniejsze informacje o sprawach dotyczących gminy, między innymi:

 • Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2024 roku
 • Modernizacja dróg gminnych
 • Wykaz wniosków złożonych na 2024 rok
 • Przebudowa Stadionu Miejskiego
 • Budowa budynku mieszkalnego
 • Stacja uzdatniania wody
 • Otwarcie Klubów Seniora
 • Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika po remoncie
 • Święty Jan Paweł II patronem szkoły w Łempicach
 • Gminne obchody Dnia Strażaka w Ciechanowcu
 • Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • Wizyta samorządu w Ukrainie
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
 • Jubileusz 60-lecia OSP Radziszewo-Króle
 • Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
 • Fire Challenge Ciechanowiec 2023
 • Małżeństwa na złoty medal
 • Ogólnopolski Program Czyste Powietrze
 • Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kocach-Schabach
 • Stacja regazyfikacji - impuls rozwojowy miasta i regionu
  i wiele innych

 

Bezpłatne egzemplarze wydania papierowego „Wieści Ciechanowieckich” są dostępne w holu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Aktualne wydanie można pobrać w wersji elektronicznej poniżej.

Wszystkie dotychczasowe wydania Wieści Ciechanowieckich dostępne są na stronie: https://www.ciechanowiec.pl/wiesci-ciechanowieckie

 

pobierz

                                                                                                                         Kolejne wydanie Wieści Ciechanowieckich, biuletynu informacyjnego gminy Ciechanowiec