Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada w rocznicę stracenia w 1951 roku siedmiu przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kierownictwa ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Ciechanowieckie uroczystości odbyły się w miejscu symbolicznie związanym z obchodami tego święta - przy grobie Zygmunta i Lucjana Marchelów żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, na których za prowadzenie działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego została wykonana 27 grudnia 1946 r. kara śmierci. Po 73 latach, bracia Marchelowie zostali pochowani z należnymi honorami na ciechanowieckim cmentarzu.

 

1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. To dzień, w którym składamy hołd bohaterom, którzy po II wojnie światowej poświęcili swoje życie walce o niepodległość i wolność naszego kraju. (...) Dziś spotykamy się tutaj, aby symbolicznie uczcić pamięć wszystkich niezłomnych, zarówno tych znanych z imienia i nazwiska, jak i tych, którzy pozostali anonimowi. Jestem dumny, że Gmina Ciechanowiec ma takich i tylu cichych bohaterów.…- mówił w swoim wystąpieniu Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca - niech pamięć o Żołnierzach Wyklętych będzie dla nas nieustanną inspiracją do walki o wolność i niepodległość oraz przypomnieniem, że nigdy nie wolno nam ustąpić w obliczu zła - dodał.

 

Hołd Żołnierzom Niezłomnym w asyście uczniów klas wojskowych ZSOiZ w Ciechanowcu oddali samorządowcy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, sołtysi, poczty sztandarowe, oraz mieszkańcy miasta i gminy Ciechanowiec. Modlitwie, w intencji Żołnierzy Wyklętych przewodniczył ksiądz dziekan Tadeusz Kryński. W uroczystościach uczestniczyli najbliżsi krewni Lucjana i Zygmunta Marchelów. Apel Poległych odczytał uczeń klasy sportowo-wojskowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

 

Następnie zebrani przeszli na groby żołnierza Armii Krajowej kapitana Jerzego Nowickiego ps. "Plastuś " i żołnierza NZW ppor. Jana Karolewskiego ps "Jurand", gdzie zapalono znicze.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu