Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października, jest szczególnym dniem dla nauczycieli i całej społeczności związanej z oświatą. W tym dniu bardziej niż kiedykolwiek dostrzegana jest odpowiedzialność towarzysząca procesowi nauczania, znaczenie i rola nauczycieli w kształtowaniu młodych umysłów i charakterów.

W szkołach naszej gminy uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na dowód szacunku i wdzięczności za trud, serce i pasję włożone w nauczanie i wychowanie, uczniowie każdej szkoły przygotowali dla swych nauczycieli inscenizacje, życzenia i kwiaty.

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do złożenia podziękowań za zaangażowanie jakie pracownicy jednostek edukacyjnych wkładają w nauczanie.

 

Odbywające się uroczyste apele były też okazją do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom dorocznych nagród przyznanych przez Burmistrza Ciechanowca.

W tym roku, wspólne spotkanie czynnych i emerytowanych nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji wszystkich szkół z terenu gminy Ciechanowiec odbyło się w sali "Jagoda" w Ciechanowcu. Uczestników spotkania powitał oraz okolicznościowe życzenia złożył Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki razem z dyrektorami ciechanowieckich placówek: dyrektor Przedszkola Martą Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łempicach Agnieszką Mańko-Moczulską, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu Krzysztofem Pełszykiem oraz dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Łukaszem Godlewskim.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, wicestarosta Leszek Gruchała, ksiądz dziekan Tadeusz Kryński przedstawiciele samorządu, wojskowości oraz Rady Rodziców.

Część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu pod kierunkiem Jolanty Drewnowskiej-Koziarskiej.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu