Podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu Marek Malinowski wręczyli listy stypendialne utalentowanym artystycznie uczniom z województwa podlaskiego.

Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się uczniowie z różnorodnych zakątków naszego regionu. Także talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez taniec, literaturę, teatr, fotografię, aż po sztuki plastyczne, krasomówstwo i modelarstwo.

 

- Musimy inwestować w naszą młodzież, bo to Wy jesteście przyszłością naszego regionu - mówił Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego otwierając galę - Chcemy Was wspierać, abyście mogli rozsławiać nasze województwo, abyście pokazywali całemu światu, że jesteśmy niepowtarzalnym wspaniałym regionem. Jestem z Was dumny!

 

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Mateusz Kawalec z Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu. Mateusz jest także słuchaczem Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku. Stypendium otrzymał jako obiecujący wokalista. Bierze udział w konkursach estradowych m.in. w Polsce, Bułgarii i we Włoszech.

- To stypendium będzie dla mnie dużym wsparciem, przede wszystkim jeśli chodzi o opłaty za szkołę, ale też zakup instrumentu czy rzeczy niezbędnych do występów. - mówił Mateusz.

Za osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych została doceniona Gabriela Wysocka, również z Ciechanowca, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Jest pasjonatką rysunku, malarstwa i rzeźby. Jak podkreśla, pieniądze przeznaczy na zakup narzędzi niezbędnych do prac plastycznych.

Stypendium ma pomóc w rozwoju zainteresowań, pasji i talentu. W tym roku otrzymało je 140 osób z całego województwa podlaskiego. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 420 tys. zł. Każdy ze stypendystów będzie otrzymywał wsparcie w wysokości 250 zł miesięcznie przez cały 2020 rok.

Uroczystość wręczenia stypendiów uświetniły występy zespołów i solistów uhonorowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

źródło: Wrota Podlasia
fot. Małgorzata Sawicka UMWP

.