Od 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Z kolei od 25 maja możliwe bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystów i uczniów ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

Pierwsze zmiany czekają nas już w najbliższą niedzielę 17 maja. Wtedy po raz pierwszy dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wyjść z domu bez opieki dorosłego, a limit osób w miejscach sprawowania kultu religijnego - to 1 osoba na 10 m2.

 

Zmiany w obostrzeniach od 18 maja:

 • otwarte zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i wszelkie tego typu zakłady. Działać muszą w odpowiednim rygorze sanitarnym. W salonach urody: obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeśli zabieg na to pozwala; używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; zapisy telefoniczne lub online
 • częściowo otwarte lokale gastronomiczne takie jak bary, kawiarnie, puby, restauracje. Mogą być otwarte również ogródki. Zachowany musi być reżim sanitarny. Obowiązywać będzie: limit 1 osoby na 4 m kw., dezynfekcja stolika po każdym kliencie, zachowanie 2 m odległości między stolikami, noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego
 • limit pasażerów w środkach transportu publicznego ulega zmianie: tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. W drugim przypadku połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna
 • możliwe zajęcia w szkołach policealnych
 • szersza możliwość uprawiania sportu na boiskach, orlikach, stadionach, skoczniach i torach. Maksymalnie 14 osób na obiekcie plus dwóch trenerów
 • mogą otwarte być pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Maksymalnie 22 osoby plus czterech trenerów
 • będzie można korzystać z sal i hal sportowych. Do 300 mkw. - 12 osób plus trener; do 800 mkw. - 16 osób plus 2 trenerów; do 1000 mkw. - 24 osoby plus 2 trenerów; powyżej 1000 mkw. - 32 osoby plus 3 trenerów
 • możliwe zajęcia na uczelniach muzycznych i artystycznych
 • działać mogą schroniska młodzieżowe
 • zmiany w obiektach kultu religijnego - 1 osoba na 10 mkw.
 • mogą być prowadzone indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

Zmiany w obostrzeniach od 25 maja:

 • w klasach I-III szkół podstawowych uruchomiona opieka nad dziećmi, nie będą to pełnoprawne zajęcia edukacyjne
 • możliwa konsultacja maturzystów i ósmoklasistów z nauczycielami w szkołach

 

Zmiany w obostrzeniach od 1 czerwca

 • wszyscy uczniowie mogą mieć konsultacje z nauczycielami w szkołach

 

Obostrzenia, które nadal obowiązują:

 • dystans społeczny - odległość 2 m między ludźmi w miejscach publicznych
 • zakrywanie nosa i ust
 • zasady sanitarne w miejscach gromadzenia się ludzi
 • kontrole na granicach przedłużone do 12 czerwca

 

Więcej informacji: www.gov.pl