Kolonie dzieci wraz z opiekunami z partnerskiej gminy Podbereźce w Ukrainie

Do Ciechanowca (18 lipca) przybyła grupa 60. dzieci wraz z opiekunami z partnerskiej gminy Podbereźce w Ukrainie. Wraz z dziećmi i opiekunami przyjechali Burmistrz Podbereźca Wasyl Kowal oraz kierownik Działu Edukacji Olesia Krokhmaliuk i sołtys Liubomyr Moravskyi.

Obóz będzie trwał do 28 lipca i rozpoczął się od wizyty w Urzędzie Miejskim. W ten sposób chcemy pomóc tym młodym ludziom oderwać się od ich trudnej, wojennej rzeczywistości.

W pasiece Józefa Wanaksa, który jako pierwszy w Ciechanowcu oferuje usługi uloterapii, gościła grupa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Podczas spotkania dzieci poznały fascynujący świat pszczół, zebrały wiele cennych informacji i ciekawostek z życia tych owadów.

Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2022/2023

15 lipca upływa termin składania wniosków o Stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”.

Warunkiem przyznania stypendium jest nie tylko wysoka średnia ocen, ale także zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium ma charakter motywacyjny i ma zachęcić dzieci i młodzież do udziału między innymi w takich wydarzeniach.

 

23 lipca zapraszamy na 13. Zajazd Wysokomazowiecki, wielkie widowisko kulturalno-rozrywkowe

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae oraz Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 23 lipca, organizują kolejną imprezę plenerową „Zajazd Wysokomazowiecki”.

Będzie to już trzynaste wielkie przedsięwzięcie kulturalno-rozrywkowe, którego celem jest prezentowanie wydarzeń z historii Polski i patriotycznych korzeni regionu.

Laureaci siódmej edycji Majowego Konkursu Jednego Wiersza

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu po raz siódmy ogłosiła Majowy Konkurs Jednego Wiersza.

Konkurs miał charakter otwarty, adresowany był do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę wypowiedzenia się mową wiązaną. Do konkursu można było zgłosić jeden utwór o dowolnej tematyce.

Wyjazd Młodzieżowej Rady Miejskiej i delegacji ciechanowieckich samorządowców do Łodzi

W dniach 26-27 czerwca członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego, Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Łodzi.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Urzędzie Miasta Łodzi i spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi oraz Przewodniczącym Rady Miasta Marcinem Gołaszewskim.