Nowe wydanie Wieści Ciechanowieckich, biuletynu informacyjnego gminy Ciechanowiec

Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu „Wieści Ciechanowieckie” 2023/2024.

Wydanie obejmuje podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku ubiegłym oraz informacje o bieżących i planowanych inwestycjach w 2024 roku i inne artykuły o tematyce gospodarczej i społecznej.

46 206 zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 46 206 zł na realizację zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

12 lutego, umowę na realizację zadania na terenie gminy Ciechanowiec podpisał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Eliminacje szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym

W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, 5 lutego ogłoszono wyniki eliminacji szczebla powiatowego w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Na konkurs wpłynęło ogółem 98 prac wyłonionych z eliminacji miejskich i gminnych. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom przesłanych prac, szczególnie tych czołowych, wyłonienie zwycięskich i wyróżnionych było wyjątkowo trudne.

Ten zimowy czas - koncert Ciechanowieckiego Chóru Seniora oraz występ grupy kolędnicze

W sali Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, 30 stycznia odbyło się wyjątkowe spotkanie pod nazwą "Ten zimowy czas".

Głównym punktem wieczoru był występ Ciechanowieckiego Chóru Seniora działającego pod kierownictwem Sławomira Leszczyńskiego oraz występ grupy kolędniczej z gminy Perlejewo.

Obowiązuje zakaz wstępu.na ścieżkę edukacyjna, kładkę oraz wieżę widokową

Ze względu na wysoki stan wody na rzece Nurzec, ścieżka edukacyjna, kładka oraz wieża widokowa są wyłączone z użytku do odwołania.

Obowiązuje zakaz wstępu.

 

Kurpiowski Zespół Carniacy oczarował publiczność barwnymi strojami, obrzędami i folklorem

23 stycznia mieszkańcy Ciechanowca mieli niepowtarzalną okazję do zanurzenia się w świecie kurpiowskich tradycji podczas występu Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wydarzenie, zorganizowane przez Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, przyciągnęło liczne grono miłośników folkloru.